بسم الله

متاسفانه وسواس بسیار سرایت یافته و در امور مختلف جاری زندگی افراد را در گیرو بند عادتها اسیر کرده.

وسواس اسارتی است که فرد کم اراده حتی با فرامین الهی هم از آن آزاد نمی شود ،
شروع آن هم صدای شیطان است که چون صدای مار در گوش آدمی تداوم می یابد تا او را در دام اغوا بیاندازد پس از اسارت در تارهای نامرئی و به خیال عدم عادت یا اینکه رعایت احکام یا قانون را میکند ،پس از مدتی تارهای عنکبوتی تبدیل به زنجیرهای بارزی میشود که هرچه زمان بگذرد اراده سختتر بر آن غالب می شود .تا حدی که احکام خداوند و قوانین بر افکار او تاثیر نمی گذراد.
کسی که اندازه های بیش از حدود معین را باصطلاح رعایت میکند مخالفت با عدالت را در باطن به اجرا گذارده.

مثل:
من یکبار بیشتر میخواهم آب بکشم.
من این روزه را قبول ندارم بعدا قضا میکنم.
من اینجا را پاک حس نمیکنم.
من نماز را همه جا کامل میخوانم.
من باید زودتر از بقیه اینکار را انجام بدهم حتی اگر آسیب جسمی ببینم.
من اینکار را قبول ندارم تا به سلیقه من کامل نشود نمی پذیرم ،حتی اگر سه برابر زمان بیشتر ببرد و آب و برق مضاعف مصرف شود.
من من....!??

در آیات اول سوره طلاق اشاره خوبی در معانی آن میتوانیم در یابیم که اندازه های معین شده ی خدا را بفهمیم و رعایت کنیم که عدالت این است و راه نجات توکل بر خداوند حکیم و توانا

عید جلوه هدایت و اعلان رسول عدالت و محبت حضرت ختمی مرتبت مصطفی محمد مبارک
 

/ 0 نظر / 14 بازدید