ارز جمع کنیم

 

از دارایی های خود خوب مراقبت کنیم

سالها قصه ای جعلی بود که عقل خوشبختمان میکند یا عشق. در نهایت مشخص شد عقل چراغ رشد عشق است تا حقیقت عبادت و اخلقت را در یابیم.

مسیر عشق با راهنمایی چراغ عقل روشن میشود.پس از عقل خوب نگه داری کنیم.

هرگاه رضایت از عمل خود داشتیم ساقط میشویم

چگونه؟

اگر عمل خلاف فطرت و عقل باشد که به انجام دوباره آن تشویق میشویم تا غرق تاریکی شویم

اگر عمل ما مناسب مسیر سعادت باشد موجب تکبر و خود برتر بینی خواهد شد که از رشد عقلی و انجام اعمال خیر طلب جلوگیری میکند

/ 0 نظر / 15 بازدید