آقا اجازه

آقا اجازه دست خودم نیست خسته ام
در درس عشق من صف آخر نشسته ام
یعنی نمیشود که ببینم سحر رسید
درس غریب غیبت کبری به سر رسید
آقا اجازه بغض گرفته گلویمان
آنقدر ردشدیم که رفت آبرویمان
استادعشق صاحب عالم گل بهشت
باید که مشق تو را تا ابد نوشت...........

/ 0 نظر / 15 بازدید