اشاره به وجود معصوم(ع)

 از مهمترین اهداف انسان از رسیدن به معبود و منشا خلقت موارد بالا میباشد، که در غایت فلسفه وجودی کلیه رفتارها و اصول عقیدتی مذاهب و مکاتب آنها را می یابیم.

 رسیدن به منازل تعریف شده تنها از راهی که صاحب اصلی آن گفته میسر میشود.

 از طریق پرستش غیر او و توسل به وسائط شرک آمیز و مدعی انشائ قدرت انحراف از بستر بوده و عاقبتی غیر از سعادت و جایگاه اصل شده انسان است.

عالم دنیا اشباع از ماده و رنگ پذیرها میباشد که باعث تحولات دمادم در زندگی این عالم است نسبیت لازمه ی جنس مادی ناقص است که بدون حرکت تدریجا زندگی خود را از دست میدهد نسبیت این عالم بر پایه حقیقت مطلق و معنای ثابت استقرار می یابد.

انسانها در گذرگاه مادی این دنیا مبتلا به آلودگی هایی می شوند که طبیعت حضور در این عالم است. علت الودگی و پالودگی در این دنیا و اعتلا انسانها از خاک تا افلاک از اسراری است که 14 معصوم به آن آگاه هستند ، (به هر تقدیرتبلور  قدرت اراده در قالب اندیشه انسانی با این پیش فرض یا فهم که اراده خاص تنها قدرت عالم امکان است). این تغییر و تغیر ها که در بعد مادی انسانها مداوم بر او هبوط دارد ،انسان را وامیدارد تا به نقطه ی استقرار و اطمینان نائل شود، از طرفی ضعف و نادانی نسبی او را مجبور میکند بر پایه حب ذات غریزه بی چون و چرای حفظ حیات را پاسخ گوید و به بهترینهای حافظ جان و جهان تشبث کند .

امکان ارتباط موجودی مادی و چند لایه با عالم تسبیح شده ی امر و بعد لاهوتی بی پیرایه از هر چیز ملزوماتی می خواهد که از لایه مادی باید عبور کنیم که بدون تزکیه امکاان پذیر نیست . راه تهذیب مشخص است ولی مجرد ورود عبور از پرده ها یی از جنس ماده شناخت را ه و معرفت عالم را ممکن نمی کند ،چرا که عالم پس یا اولین فاز عالم غیب یا معنا همان فضایی است که همه موجودات در حشر و نشر هستند و جولانگاه اجنه و شیاطین است و فرصت بسیار مناسب برای تثبیت اغواگری انان.

راه تهذیب بطور مرتب باید با شاخص یا خط کشی تنظیم در مسیر مستقیم گردد.

/ 0 نظر / 18 بازدید