زن بد لباس!

در قرآن به جلباب اشاره شده و تعریف قرآنی آن پوششی است که باید از بدن فاصله داشته باشد.
یعنی:
برجستگیها مشخص نباشد و تحریک کننده چشم غیر همسر نباشد(در حالیکه تحریک همسر مستحب است و در جوامع امروز غالبا بر عکس ماجرا را شاهدیم)

فارسی جلباب چاقچور بوده که به معنای چاق مانند می باشد و پیکر زن در آن مشخص نیست.

البته که عفاف قلبی عامل پایداری عفاف ظاهر در جامعه است

/ 0 نظر / 15 بازدید