صدف زیبا

بسم الله
سلام برهمه دلسوزان سلامتی جامعه

نکات بسیار مهم
1-عفت و حیا برای جامعه ضروری است
عفت درونی عفت ظاهری را موجب میشود
عفت ارامش روانی را برای افراد جامعه تضمین میکند
عفت موجب امنیت خانواده ها و رشد معنوی اعضای آن است


2- حفظ حجاب و رعایت قوانین اجتماعی لطمه ای به خلوت افراد و لذت بردن آنها از جنس مکمل نمی زند حتی لذت را در رابطه ی خلوت بیشتر میکند
پس نمایش زیبایی های بدن در فضاهای عمومی کار درستی نیست
البته که زن باید زیبایی های خود را نمایش دهد ولی در خلوت با همسر به عنوان جنس مکمل که لذت متقابل از یکدیگر ببرند

3- مهمترین دلیل حفظ زیبایی زن شان و منزلت او ست جایگاهی با شکوه نه تنها در جامعه بلکه قدر و مرتبتی در عالم و خلقت که باعث شده خداوند توجه ما را به این شخصیت کلیدی و تاثیر گذار در فرهنگ و سعادت جامعه جلب کند و
به مردان وظیفه ی صیانت و حمایت بی دریغ را خداوند محول نموده و سفارش بسیار به رعایت حریم این مخلوقات با ارزش که کسی حق تجاوز به آن را ندارد

/ 0 نظر / 22 بازدید