روزی بیشتر با ...

حیطه های موثر اخلاق خوب در افزایش رزق و روزی
1- همدلی اهل خانه

خانواده ای که در آن رحمت و رأفت حاکم باشد، زمینه بارش رحمت الهی را برخود هموار می کنند. مصداقی از رحمت خداوند، توسعه رزق خانواده است.
امام صادق(ع) در این زمینه می فرمایند: «به هر خانواده ای که سهم آنان از رفق و همدلی هدیه شده باشد (با یکدیگر با رفق و ملایمت رفتار کنید) خداوند حتما رزق آنان را افزایش خواهد داد.
در تقدیر معیشت همدلی بهتر از ثروت زیاد است. با رفق (درزندگی) هیچ کمبودی وجود ندارد و با اسراف و ولخرجی، هیچ چیزی باقی نمی ماند. خداوند رفیق خوبی است و رفق را دوست دارد. (الکافی، ج2، ص119)
2- خوش رفتاری با همسایه ها
تأثیر همدلی، ملایمت و خوش رفتاری در جلب و افزایش روزی، محدود به دیوارهای خانه و اهل خانه نیست، بلکه خوش رفتاری با همسایه ها و اهل محل نیز عاملی مؤثر برای افزایش روزی است. امام صادق(ع) نیز در این باره می فرمایند:
«خوش رفتاری با همسایه، موجب افزایش روزی است» (همان، ص666)


برچسب‌ها: خانواده, اخلاق, رزق, روزی

/ 0 نظر / 14 بازدید