علیه خدا

بسم الله

تلاش برای تشکیل حکومت علیه خدا سالهاست آغاز شده:

١-قابیل

٢-قوم لوط

٣- قوم عاد

۴-معبد نشینان

۵-ساحران و کابالا یی ها

۶-یهودا و شمعون

٧-بنی قریظه

٨-سقیفه نشینان

٩-بنی امیه

١٠-بنی عباس

١١-وهابیت

١٢-بهاییت

١٣-ایوانجیلیستها

١۴-صهیونیستها

١۵-ساتانیستها

١۶-ایلومینیتیها

١٧-فراماسونها

١٨-کمونیستها

١٩-فتنه گران

٢٠-پاگانیستها

٢١-دجالها

٢٢-....

٢١٠٠٠-و.....

همگی با حیله های شیطانی آغاز شده و طبق آیات قرآن قسم شیطان موثر بوده بر نفس انسان . ولی پایان همگی در دست خدا بوده و کسی نتوانسته با یاری شیطان شرارتهای او را به سرانجام رساند.

این لجاجت و عناد شیطانی روز به روز علنی تر میشود که این نشان میدهد آنها ترس و واهمه ی روز افزون دارند و حرکات آنها عصبی تر و احمقانه تر میشود.

الیس بصبح قریب

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید