ولایت دل

سلام بر یار غریبان و دلشکستگان

امام مومنان و یاور عاشقان

سلام بر کوکب هدایت

سلام بر ناظر محبت

نور محمد(ص) سلاله ی احمد(ص)

سلام بر شهید مظلوم

ضامن الهدی

علی ابن موسی الرضا (ع)

 

/ 0 نظر / 3 بازدید