خون خدا را چرا ریختند

 بسم الله 

آنها که میخواهند در عالم فساد کنند 

می خرند،،می دزدند ،میکشند و....

میخرند آنها که قیمت میگذراند برای شرف و دین و آبرو

میدزدند مقدسات و مکرمات برای رسیدن به مال و مقامات

میکشند هرکه مقاومت کنند حتی اگر دستشان رسد به خدا و چون نرسد می ریزند خون ولی الله 

 

....................

.

.

.

.

.

سلام بر حسین

 

سلام بر فرزند بهترین زوج عالمین

سلام بر نوه رحمت للعالمین

سلام بر خون ریخته ی خدا روی زمین

سلام بر شاهد ذبح شدن نزدیکترین و عزیزترین خانواده

خانواده ای فداکار ،مهربانترین و آزاده

زنان و فرزند انی که اسیر شدند برای رضایت خدای رحمن و رحیم

هم آنانی که آفریدند زیباترین صحنه های عشق ،در آسمان و زمین

 

سلام بر شهید بی کفن در کرب و بلا

 

 

 

صل الله علیک یا ابا عبد الله

 یا ثار الله

 

 

 

 

 

/ 2 نظر / 18 بازدید
نوید

یک بار خرید کنید پشیمان نخواهید شد کارت شارژ خود را از edisharj.irخریداری کنید