شبهای عجیب

هیچ زمانی نیاز دل را چون شبهای پر راز نیایش نمی فهمم .
انگار خودم را فهمیدم
شعاری در کار نیست ، آرامش در همین زمان است ،برای من
کاشکی آنرا در سینه حفظ کنم
آرزو معنی ندارد
من نیستم ،غوطه ور در بی نهایت
از سلامتی چیزی نمیپرسم،از علم، از زور از زر
آرزو جایی ندارد
من هستم رها شده در قید و بند محبت

/ 0 نظر / 18 بازدید