برای مبارزه با جاهلیت شیطانی چقدر آماده ایم؟

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

مراقب باشیم 

 زمان مبارزه با شیاطین جدی تر شده است

چرا که زمان موعود برای آغاز حکومت جهانی عدالت نزدیک است.

 

ابلیس و یارانش تمام تلاش خود را میکنند

بر توسعه جاهلیت همت عجیبی گماردند

 مصاف با شیطان

جاهلیت استراتژی قوی است برای گم کردن امام و راه امام

فضای غبار آلود چشمهای ضعیف را دچار دوبینی میکند.

 

وضوح مسیر حقیقت کم شده است.

ولی

به فرموده امیر المومنین علیه آلاف تحیت و الثنا

 با تقوی تشخیص قویتر از فضای اوهام و دخانی خواهد شد

با شکستن بت درون از فتنه ها می شود عبور کرد .

خود را کمتر اگاه بدانیم و  کمتر تعصب کور بخرج دهیم کافیست

------------------------------------

ذالک الکتاب لاریب فیه هدی للمتقین

الذین.....

/ 0 نظر / 41 بازدید