نیو یر

برای سال جدید

از خداوند مهربان

دلی پر از عشق و ایمان برای انسانهای حقجو و آزاده

آرزو میکنملبخند

 

چنان کنیم که:

هر روز خرسند از اعمال دیروز باشیم و امید به فردا داشته باشیم

/ 0 نظر / 3 بازدید