راه سریع به مقصد

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

هدف گذاری برای انسان مهمترین کار او در اول زندگی عاقلانه اش می باشد.

برای هدفگذاری نیاز به شناخت از خود دارد .پس از شناخت مشخصات و مختصات ، هدف متناسب با خود را می شناسد و دراین راستا برنامه ریزی میکند

یعنی اینکه همه امکانات خود را در کانال رسیدن به هدف هزینه می کند.

 

مشکل را به خدا بسپارید که بهترین وکیل است

 

فقط شک نکنید که تنها از او برمیاید به عنوان منشا قدرت مخلوقش را از هر معضل و گرفتاری نجات دهد.

شما فقط تلاش مقتضی داشته باشید.

/ 0 نظر / 43 بازدید