میانبر برای آزادی

  همه ماها درگیر خودمونیم ،درگیر تمناهایی که رشد نکرده و با همان کیفیت دوران کودکی ولی شکل و اندازه بزرگتر که باعث میشود آنها را ارزش فرض کنیم و به خاطر انها رفتار خود را تنظیم کنیم عمل خوب و درست یا زشت و خطا ،

فرق نمی کند ،مهم این است که من آنچه را که میخواهم و دلم تمنا میکند به دست آورم.

برای رشد و رهایی از عادتهای غیر عاقلانه و گناه آلود سالیان درازی نیاز دارد .

ولی رحمت واسعه خداوند امکانات زیادی را در مسیر ما قرار میدهد که خود را سریعتر به کاروان عازم به سعادت برسانیم.

ماهی بنام خدا

ماه سکوت و صعود

ماه ارتباط ،ارتباط به معنی تمام ،پاک

ماه سعی و سعادت

 

/ 0 نظر / 15 بازدید